Rancangan Pengajaran


Rancangan pengajaran harian pendidikan kesihatan tahun 3 ( RPH 1)

Matapelajaran : Pendidikan Kesihatan

Kelas : 3 Arif

Bilangan murid : 37 orang

Tarikh / Hari : 4September 2012 ( selasa )

Masa : 8:10 – 9 :10

Tema : Kesihatan persekitran

Tajuk : Penyakit

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat:

i) Menamakan jenis penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi
dan demam malaria.
ii) Menyatakan perbezaan fizikal antara nyamuk aedes dan nyamuk
tiruk.
 iii) Menyatakan tempat pembiakan nyamuk aedes dan nyamuk tiruk
Standard Kandungan : 3.1 Mengetahui Jenis penyakit dan cara mencegah, serta mengelak
 risiko penyakit dalam kehidupan harian

Standard Pembelajaran : 3.1.1 Menyatakan penyakit bawaan nyamuk iaitu demam denggi
 Dan demam malaria..

Nilai : kebersihan, kasih sayang

Ilmu : Pendidikan seni visual, muzik,dan DST

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)

Kemahiran Berfikir : Menghubungkaitkan, mengkonsepsikan idea,membanding membeza,meramal

Kemahiran Pelbagai : Verbal-Linguistik , interpersonal, intrapersonalStrategi :
Konstruktivisme, konstektual

 Pengetahuan Sedia ada : Murid mengetahui tentang adanya penyakit dan kewujudan

http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/2011/02/nyamuk-eades-300x202.jpg
http://www.satunews.com/foto/foto_berita/nyamuk%20penyebab%20malaria.jpg
Nyamuk di persekitan mereka.
Bahan Bantu Belajar : Slaid, klip video, lirik lagu , gambar nyamuk dan lembaran kerja.
TMK/EMK : Kretiviti dan inovasi
 i) Menjaga kesihatan diri
 ii) Menjaga Kebersihan alam sekitar

Isi Pelajaran
Aktiviti pengajaran dan  pembelajaran
Catatan

Pengesahan maklumat yang  dipertonton.

Klip video demam denggi

(Rujukan:http://www.youtube .com/watch?v=7prMR2FdDmg &feature=related)


Set induksi ( 5 minit )

-Guru menayangkan klip video tentang
penyakit demam denggi.

-Murid diminta untuk memerhati dan
memahami klip video yang ditayangkan.

-Guru bersoaljawab dengan murid

-Guru mengaitkan set induksi dengan isi
pelajaran.


BBM, klipvideo,
Komputer riba, LCD

KBT
KB- menghubungkait
     -memproses maklumat

Nilai
Kebersihan
Kasih sayang


Mempamerkan nyamuk aedes
dan nyamuk tiruk.

Rujuk lampiran 1)
Nyamuk Aedes

Nyamuk Tiruk


Langkah 1 ( 15 minit)

Aktiviti 1
1.Guru paparkan gambar nyamuk aedes
..

2.Guru menerangkan tentang sifat-sifat
fizikal nyamuk aedes sambil
memgemukakan beberapa soalan
perbincangan.

3.Murid memberi respon tentang soalan
perbincangan yang dikemukan oleh guru.

Aktiviti 2
1.Guru paparkan gambar nyamuk tiruk.

2.Guru menerangkan tentang sifat-sifat
fizikal nyamuk tiruk sambil
mengemukakan beberapa soalan
perbincangan.

3.Murid memberi respon tentang soalan
perbincangan yang dikemukan oleh guru.

 Aktiviti 3
1.Guru mempamerkan kad imbasan dan
minta murid membaca

2.Murid membaca dan menyebut nama
nyamuk dengan intonasi dan sebutan
yang betul.

3.Guru mempamerkan kedua gambar
nyamuk dan minta murid membuat
perbandingan dan cuba membezakan
keduanya.

4.Murid memerhati gambar nyamuk dan
mengecam perbezaan keduanya.


BBM : Gambar
-nyamuk aedes
-nyamuk tiruk
 -Kad imbasan

KBT
KP-Verbal Linguistik  Interpersonal

KB-
memproses maklumat  menghubungkait menjana idea


Menerangkan tentang jenis
penyakit bawaan nyamuk.

A) Nyamuk aedes –
    Demam Denggi

B) Nyamuk tiruk –
    Demam Malaria


Langkah 2 ( 10 minit)

Aktiviti
1.Guru menerangkan tentang jenis
penyakit bawaan nyamuk.

2.Guru mengemukakan soalan
perbincangan.

3.Murid mendengar penerangan guru dan menjawab soalan perbincangan yang
dikemukakan oleh guru.


BBM
Gambar nyamuk
-aedes
-tiruk

KBT-menjana idea
-menghubungkait
-memproses maklumat

Nilai
Kasih sayang
Kebersihan


Tempat pembiakan nyamuk
aedes dan nyamuk tiruk.

Aedes – kawasan luar dan
dalam rumah.

Tiruk – kawasan semak

(Rujuk lampiran 2)


Langkah 3 ( 10minit)
Aktiviti 1
1.Guru memberi penerangan sambil
pamer kan gambar tempat pembiakan
nyamuk aedes mmembiak.

2. Murid mendengar dan mengambil
perhatian penerangan guru.

3.Guru kemukakan solan perbincangan.

4..Murid perhatikan gambar dan memberi
respon kepada soalan perbincangan
guru.

Aktiviti 2
1.Guru memberi penerangan sambil
pamer gambar tempat nyamuk tiruk
membiak.

2. Murid memerhati gambar dan
mendengar penerangan guru dengan
teliti.

3.Guru kemukakan solan perbincangan.

4.Murid menjawab soalan dan memberi
respon perbincangan dengan guru.


Aktiviti 3
1.Guru pamerkan kad imbasan dan
memilih murid secara rawak untuk
membaca kad imbasan tersebut.

2.Murid yang dipilih membaca kad
imbasan dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

3.Murid yang lain dikehendaki untuk
mendengar aktiviti bacaan yang
dijalankan.


BBM
Gambar
-nyamuk aedes
-nyamuk tiruk
-tempat pembiakan nyamuk
aedes dan nyamuk tiruk

Kad imbasan

KBT
-menjana idea
-menghubungkait
-memproses maklumat

KP
Verbal Linguistik

Nilai
-kerjasama
-kebersihan


Lembaran kerja I dan ii

( Rujuk lampiran 3 )


Langkah 4 ( 15minit )

1.Guru mengedarkan lembaran kerja
kepada murid

2.Guru menerangkan tentang arahan
yang terdapat dalam lembaran kerja I dan
ii.

Lembaran i- nyamuk dan penyakit
                      bawaan
                   ii-Tempat pembiakan nyamuk.

3.Murid mendengar penerangan guru
berkenaan arahan dalam lembaran kerja.

4.Murid menyiapkan lembaran kerja yang
diberikan.


BBM
Lembaran kerja i
Lembaran kerja ii
KBT

KB-Menjana idea
-menghubungkait
-menyelesaikan masalah

KP-Intrapersonal

Nilai
Kerjasama
keyakinan


Rumusan isi pelejaran kognitif  dan sosial.


Penutup ( 5 minit )

Kognitif
1.Guru meminta murid untuk menutup
mata.

 2.Murid diminta untuk membayangkan
rupa nyamuk aedes dan nyamuk tiruk
yang sedang menghisap darah manusia.

Sosial
1.Guru menayangkan klip video lagu
nyamuk semula .

2.Guru meminta murid menyanyi lagu
tersebut bersama-sama.

3.Murid menyanyi lagu nyamuk bersama-
sama


BBM
Komputer riba
LCD
Lirik lagu Nyamuk

Ruj: lampiran 4
http://www.youtube.com/watch?
V=jhWpnHp-v4KP - muzik
Refleksi: : 35 orang murid dapat mmenguasai kemahiran yang dipelajari. Manakala 2 orang
 lagi perlu bimbingan

No comments:

Post a Comment